NYE COUNTDOWN PRODUCTS വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

THIS “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” TERMS OF USE AGREEMENT (“Agreement”) IS A LEGAL AND BINDING AGREEMENT BETWEEN YOU (“YOU,” “YOUR,” OR “YOURSELF”), AS THE END USER, AND “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” (“OUR,” “US,” “WE,” “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” OR “COMPANY”), WHICH GOVERNS YOUR USE OF OUR INTERNET-BASED MEDIA DISTRIBUTION AND DATA COLLECTION SUBSCRIPTION SERVICE (the “Service”) TOGETHER WITH ALL INFORMATION, CONTENT, PRODUCTS, MATERIALS AND SERVICES MADE AVAILABLE TO YOU BY US AND/OR THIRD PARTIES THROUGH THIS CREATIVE AUDIO/ VIDEO PRODUCTION (Collectively, the “Creative Audio/ Video Production” ഐ.ഇ.യുടെ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ ഓഡിയോ, വീഡിയോ കൗണ്ടിംഗ്). You acknowledge that by ordering any of the NYE Countdown products before December 10, 2018, that delivery of your order / the customized product(s); will not be delivered until after December 10, 2018. All orders placed after December 10, 2018 should be delivered within 72 hours of ordering via an emailed link to the email supplied to NYECountdown.com, llc. order, unless otherwise updated. You can update your email and profile on NYECountdown.com under the “MY ACCOUNT”. Questions? Email support at SUPPORT@NYECountdown.com ജനുവരി എട്ടു മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ, XXL, 24.

CREATIVE AUDIO / VIDEO PRODUCTION ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ കരാർ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക. ഒരു അംഗീകൃത കക്ഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ഈ ഉടമ്പടി നിങ്ങൾ വായിക്കുകയും മനസിലാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഓൺലൈനിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിന്റെയോ, ഉപയോഗത്തിലൂടെയോ ഫോണിന്റെയോ ഉപയോഗത്തിലിരിക്കുന്നതോ, CREATIVE AUDIO / VIDEO PRODUCTION, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കോർപ്പറേറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യുവാനോ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഈ കരാർ വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് സമ്മതിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ക്രിയേറ്റീവ് ഓഡിയോ / വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ PROFESSIONAL റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്ററുകൾ, ഡിസ്ക്ക് ജാക്ക്, കൺസൾട്ടൻറുകൾ, ലേബലുകൾ, ഹോട്ട്ലറുകൾ, NIGHTCLUBS, ബാറുകൾ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, പ്രൊമോട്ടർമാർ, കൂടാതെ മറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ വ്യക്തികൾക്കും / അല്ലെങ്കിൽ എന്ററുകൾക്കും മാത്രം ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ കരാറിലെ നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യരുത്, നിങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ / ഓർഡർ ചെയ്യൽ പ്രൊസസ്സിനെ നിരാകരിക്കുകയോ ഉൽപ്പന്നം, ക്രിയേറ്റീവ് ഓഡിയോ / വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സംഗീതം, ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് ഏതൊരു മനസിലുള്ള CREATIVE AUDIO / VIDEO PRODUCTION വഴി ലഭ്യമാവുന്ന മറ്റ് സാമഗ്രികൾ.

The product(s) being registered and sold are the audio timed voice parts, the custom audio voiced parts and the video effects of the NYE Countdown Shell WITHOUT the copy written music. NYECountdown.com, llc. uses the music on the countdowns for demonstration purposes only. All custom orders will receive their voiced customized insert and a “New Year’s Eve Custom Countdown DEMO TRACK” with music at no charge. (the additional “nye demo” download is for a sample | promotional use and instructional purposes only) You must be a working professional disc jockey or nightclub to purchase the NYE Countdown. By purchasing the “NYE Shell” and customized vocal dj drop from NYECountdown.com, llc. you are agreeing to abide by all music licensing copyrights and domestic | international copyright laws and indemnify and hold harmless Killerspots.com, Inc., NYECountdown.com, llc., its affiliates, agents and producers.

All orders are ONE LICENSE – ONE DOWNLOAD that is receipt trackable and traceable by our NYECountdown.com, llc. licensing software.

നിങ്ങൾ KILLERSPOTS.COM, Inc. & amp; NYECOUNTDOWN.COM നിർമ്മിച്ച എല്ലാ കൗണ്ടികളെയും പങ്കിടാനും അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലോഡുചെയ്യാനും ശക്തമായി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. വിന്റോ യൂട്യൂബ്, വിഎം.ഒ.ഒ, ഫേസ്ബുക്ക്, ട്വിറ്റർ, ഇൻസ്ടഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പങ്കുവയ്ക്കൽ വെബ്സൈറ്റുകളും FTP സൈറ്റുകളും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസിങ് വകുപ്പിൽ നിന്നും രേഖാമൂലമുള്ള രേഖപ്പെടുത്തൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ഏതെങ്കിലും എല്ലാ ലംഘനങ്ങളും തിരിച്ചറിയാൻ എല്ലാ വീഡിയോകളും വാട്ടാർമാർഡു ചെയ്തു. എല്ലാ ലംഘനങ്ങളും പിന്തുടരും & കറുപ്പ് ലിസ്റ്റുചെയ്ത് & ഭാവി വാങ്ങലുകളിൽ നിന്ന് നിരോധിക്കും.

ഉപയോഗ നയങ്ങൾ:

  • ഈ ക്രിയേറ്റീവ് ഓഡിയോ / വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ അന്തിമ ഉപയോക്താവായി നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, ആയതിനാൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് പുനർനിർമ്മിക്കാനോ, പരിഷ്ക്കരിക്കാനോ, സ്വീകരിക്കാനോ, കൈമാറ്റം ചെയ്യാനോ, വിൽക്കാനോ, വാടകയ്ക്കെടുക്കാനോ, പാട്ടത്തിനു വിധേയമാക്കാനോ, ലൈസൻസ് നൽകാനോ, കൈമാറ്റം ചെയ്യാനോ, വിതരണം ചെയ്യാനോ, അല്ലെങ്കിൽ വിതരണം ചെയ്യാനോ ആയിരിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ മാറ്റംവരുത്തി.
  • Company grants to you a non-exclusive, non-transferable, non-sub-licensable, revocable license to use the object code copy of the Creative Audio/ Video Production distributed with this Agreement (the “Copy”) along with related documentation during the term of this Agreement on a single CPU, which CPU you may change from time to time. Such license shall be terminable as provided herein.
  • ഈ ക്രിയേറ്റീവ് ഓഡിയോ / വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നത് കമ്പനി നൽകുന്ന ഉള്ളടക്കം സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് കൂടാതെ സേവനം വരിക്കാരാകാനായി കമ്പനിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമാണ്. ഓരോ അക്കൌണ്ടിനും അക്കൌണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാനാവൂ. ഒരു അവസരത്തിലും ഒരു അക്കൌണ്ട് ഒന്നിലധികം ഉപയോക്താവിനൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യും, അത്തരം പ്രവർത്തനം അക്കൗണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയോ അക്കൗണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ശിക്ഷ വിധേയമാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാരണമായി കണക്കാക്കപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ട് ഐഡി മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തിയ്ക്കോ / എന്റിറ്റിയിലേക്കും ഇത് ലഭ്യമാക്കുന്നു.
  • ക്രിയേറ്റീവ് ഓഡിയോ / വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ നിയന്ത്രണം, അതിനോടൊപ്പം ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശങ്ങളും കമ്പനി നിയന്ത്രിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. ക്രിയേറ്റീവ് ഓഡിയോ / വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ മുഖേന നൽകുന്ന ഉള്ളടക്ക ഡെലിവറി സേവനത്തിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥനാകില്ല. ഇവിടെ വ്യക്തമായി നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, പേറ്റന്റ്, പകർപ്പവകാശം, വ്യാപാര രഹസ്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവ് ഓഡിയോ / വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവകാശങ്ങൾക്കോ ​​ലൈസൻസ്ക്കോ അവകാശങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അനുവദിക്കില്ല, കൂടാതെ കമ്പനി ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല. പകർപ്പവകാശ നിയമവും അന്തർദേശീയ ഉടമ്പടികൊണ്ടും സംരക്ഷിതമായ ഉടമസ്ഥാവകാശവും രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ളതുമായ വിവരങ്ങൾ ക്രിയേറ്റീവ് ഓഡിയോ / വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
  • ക്രിയേറ്റീവ് ഓഡിയോ / വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഏതെങ്കിലും പകർപ്പുകളിൽ നിന്നോ, യഥാർത്ഥത്തിൽ കമ്പനി നൽകിയിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് ഓഡിയോ / വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും പകർപ്പവകാശമോ ഒപ്പം / അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഉടമസ്ഥാവകാശമോ ആയ അറിയിപ്പുകളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.
  • പുറന്തള്ളുക, വേർപെടുത്തുക, വിവർത്തനം ചെയ്യുക, എഡിറ്റ് ചെയ്യുക, വ്യുത്പന്ന സൃഷ്ടികൾ സൃഷ്ടിക്കൽ, ക്രിത്രിമ ഓഡിയോ / വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സഹായിക്കുക, മേൽപ്പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ചെയ്യുക.
  • മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് പുനർനിർമ്മിക്കുക, വിതരണം ചെയ്യുക, വിതരണം ചെയ്യുക, വിൽക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രിയേറ്റീവ് ഓഡിയോ / വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ ആരെങ്കിലും പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ വാണിജ്യപരമായ അല്ലെങ്കിൽ വാണിജ്യേതര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ക്രിയേറ്റീവ് ഓഡിയോ / വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻകൂട്ടി രേഖാമൂലമുള്ള അനുവാദം കൂടാതെ കമ്പനി. അത്തരത്തിലുള്ള അനധികൃതമായ വിതരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, 17 യു.എസ്.എ സെക്ഷൻ 106 ത്തിനു കീഴിലുള്ള ഫെഡറൽ പകർപ്പവകാശ നിയമത്തിന്റെ ലംഘനം ഉണ്ടാക്കുന്നു, അവ ലംഘനത്തിനായുള്ള ഓരോ നൂറുകണക്കിനു ആയിരം ഡോളർ ($ 150,000) വരെ പിഴ ചുമത്തപ്പെടാവുന്ന, നിയമവിരുദ്ധമായ പെരുമാറ്റത്തിന് നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥനായി കണക്കാക്കാം.
  • ക്രിയേറ്റീവ് ഓഡിയോ / വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ വഴി കൈമാറിയ ഉള്ളടക്കം മൂന്നാം കക്ഷികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശം നിലനിർത്തുകയും കമ്പനിക്ക് ലൈസൻസ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഉള്ളടക്കം പകർപ്പവകാശവും മറ്റ് ബൌദ്ധിക സ്വത്തവകാശ നിയമങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് പരിരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കമ്പനിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം, കൂടാതെ ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുകയും ആ കരാറിൻറെ പരിധിയിലെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി മാത്രമേ ആ ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ.
  • പകർപ്പവകാശമുള്ളതോ മറ്റ് സവിശേഷമായതോ ആയ സംരക്ഷണ പരിരക്ഷ ലംഘനം നടത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉള്ളടക്കം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഈ ലംഘനത്തിന്റെ ലംഘനങ്ങളുമായി ഏതെങ്കിലും ലംഘനം നടത്തുന്ന ഉപയോഗം നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയുടെ ലംഘനം അവസാനിപ്പിക്കുകയും അസന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യാം. ഫെഡറൽ നിയമം. പകർപ്പവകാശമുള്ള ശബ്ദ റെക്കോർഡിംഗുകൾ കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സംരക്ഷിത പ്രവൃത്തികൾ ഡിജിറ്റൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് 17 USC സെക്ഷൻസ് 501, 506 നു കീഴിൽ അനധികൃത പുനരുത്പാദനം, വിതരണം, വാടക അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ സംപ്രേക്ഷണം എന്നിവയ്ക്കായി കഠിനമായ സിവിൽ, ക്രിമിനൽ പിഴകൾ നൽകുന്നു. പകർപ്പവകാശമുള്ള കൃതികളുടെ അനധികൃത പകർപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കായി ആയിരക്കണക്കിന് നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടാൻ കാരണമായേക്കാം. ഏതെങ്കിലും പിയർ ടു പെർ (പി.എക്സ്.എ.എം.എൽ.പി.എക്സ്) നെറ്റ്വർക്കിൽ ലഭ്യമായ ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കം ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷിത അല്ലെങ്കിൽ പരിരക്ഷിക്കാവുന്ന സൃഷ്ടികളുടെ അനധികൃത അപ്ലോഡിംഗിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മാർഗ്ഗവും പകർപ്പവകാശ ലംഘനമാണ്. ക്രിയേറ്റീവ് ഓഡിയോ / വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ വഴി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിന് പകർപ്പവകാശ പരിരക്ഷയുടെ ഈ നോട്ടീസും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമായ ഉപയോഗവും ഒരു ഫെഡറൽ കോടതിയിൽ മനപ്പൂർവ്വമായ പകർപ്പവകാശ ലംഘനത്തിന് ഒരു നൂറുകണക്കിന് ആയിരം 2) ലംഘന നിയമം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഗുരുതരമായ സിവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ ബാധ്യതയിൽ ഡോളർ.
  • എല്ലാ ഉള്ളടക്കവും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാകുന്ന ഒരു സ്വകാര്യ ഐഡിയുമായി വാട്ടർമാർക്ക് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഒപ്പം മുകളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ ക്രിയേറ്റീവ് ഓഡിയോ / വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും പകര്പ്പന അല്ലെങ്കിൽ അനധികൃത പുനർവിതരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടായിരിക്കും.

കാലാവധി. This Agreement commences upon your acceptance (as described above) and will end when terminated. This Agreement will be deemed to terminate immediately if you fail to comply with any material term or condition contained herein. Upon termination, your license rights end and you will no longer have access to or be able to receive the subscription content. Company reserves the right to terminate this Agreement and disable the Creative Audio/ Video Production at Company’s discretion at any time. The restrictions set out in this Agreement shall remain in force even after termination or expiration.

വാറണ്ടികളുടെ നിരാകരണം. You expressly agree that use of and access to the Creative Audio/ Video Production application is at your sole risk. The content is provided on an “as is” and an “as available” basis. We do not make, and hereby disclaim, any representations or warranties regarding the Creative Audio/ Video Production, content, Company website, and/or other products and services offered through the Company or any portion thereof, express, implied or statutory, including (without limitation) implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title, non-infringement of third party rights, or any warranties arising by course of dealing or custom of trade. We make no representation or warranty that any material, content, products or services displayed on or offered through the Creative Audio/ Video Production are accurate, complete, appropriate, reliable, or timely. We also make no representations or warranties that the Creative Audio/ Video Production will meet your requirements and/or your access to and use of the service will be uninterrupted or error-free, free of viruses, malicious code, or other harmful components, or otherwise secure. Some jurisdictions do not allow the exclusion of certain warranties. Accordingly, some of the above exclusions may not apply to you.

ബാധ്യതാ പരിമിതി. ബാധകമായ നിയമപ്രകാരം അനുവദനീയമായ പരമാവധി പരിധി വരെ, കമ്പനി, അതിന്റെ ലൈസൻസർമാർ, വിതരണക്കാർ, പങ്കാളികൾ, അഫിലിയേറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം കക്ഷി സേവന ദാതാക്കൾ നിങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ, സാന്ദർഭികമായുള്ളതോ, പ്രത്യേകമോ, മാതൃകാപരമോ, ശിക്ഷാർഹമോ, നാശനഷ്ടങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കരാറിൻറെയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവ് ഓഡിയോ / വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോ ഉന്നയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ, പ്രവർത്തനത്തിന്റെയോ ക്ലെയിമിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ, കമ്പനി നേരിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിലും അത്തരം നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് നിർദ്ദേശിച്ചു. ചില അപര്യാപ്തതകളോ ആകസ്മികമായോ അല്ലെങ്കിൽ പരിണിതഫലമായോ നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായുള്ള ബാധ്യതയുടെ പരിമിതിയോ ഒഴിവാക്കലുകളോ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഇതുപ്രകാരം, മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ചില പരിമിതികളും ഒഴിവാക്കലുകളും നിങ്ങൾക്ക് ബാധകമായേക്കില്ല.

വിവരങ്ങളുടെ ഉപയോഗം. ക്രിയേറ്റീവ് ഓഡിയോ / വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമ്പനി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള കച്ചവടത്തിനായി വാണിജ്യപരമായ അല്ലെങ്കിൽ വാണിജ്യേതര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കമ്പനി അനുമതി അനുവദിക്കുന്നു.

മാറ്റങ്ങൾ. ഈ കരാറിലെ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനും ക്രിയേറ്റീവ് ഓഡിയോ / വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ അല്ലെങ്കിൽ അധിക നിബന്ധനകൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസ്ഥകൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഏത് സമയത്തും കമ്പനി അവകാശം നൽകുന്നു. അത്തരം പരിഷ്ക്കരണങ്ങളും അധിക നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ഉടൻ ഫലപ്രദമായിരിക്കും കൂടാതെ ഈ ഉടമ്പടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. ക്രിയേറ്റീവ് ഓഡിയോ / വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷന്റെ തുടർച്ചയായ ഉപയോഗം അതിന്റെ സ്വീകാര്യതയായി കണക്കാക്കപ്പെടും.

നഷ്ടപരിഹാരം. You agree to defend, indemnify and hold us harmless against any losses, expenses, costs or damages (including our reasonable attorneys’ fees, expert fees’ and other reasonable costs of litigation or proceedings) arising from, incurred as a result of, or in any manner related to any claim or action based upon (a) your breach of, or failure to comply with, the terms and conditions of this Agreement, (b) your use of the Creative Audio/ Video Production , and/or (c) the use of the Creative Audio/ Video Production by any other person using your IDs. We may, in our discretion, participate in the defense of any such claim or action and any negotiations for its settlement or compromise. No settlement which may adversely affect our rights or obligations shall be made without our prior written approval. We reserve the right, at our own expense and on notice to you, to assume exclusive defense and control of any such claim or action and then your corresponding indemnification obligation will end.

നിയമം, ജൂറിസ്ഡിക്ഷന് സമ്മതം. യുഎസ്എയിലെ നിയമാനുസൃതമായ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ, ഈ കരാർ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് യു.എസ്.എ.യിലെ ഒഹായ സംസ്ഥാനത്തിലെ നിയമമാണ്; ഒപ്പം ക്രിയേറ്റീവ് ഓഡിയോ / വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ തർക്കങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ യുഎസ്എയിലെ ഒഹായോയിലെ ക്ലെർമോണ്ട് കൗണ്ടിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഫെഡറൽ, സ്റ്റേറ്റ് കോടതികളിൽ സ്പെഷൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷനും സ്ഥലവും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുകൂടാതെ, അങ്ങനെയുള്ള കോടതികളിൽ ഞങ്ങളുടെ (അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അഫിലിയേറ്റുകൾ) നിങ്ങൾക്കെതിരെ ആരംഭിച്ച ഏതെങ്കിലും നടപടിയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കരാര് മുഴുവനും. This Agreement constitutes the entire agreement between you and Company and governs your use of the Creative Audio/ Video Production, superseding any prior agreements between you and Company. You also may be subject to additional terms and conditions that may apply when you use affiliate services, third-party content, or third-party Creative Audio/ Video Production. If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, that portion shall be construed in a manner consistent with applicable law to reflect, as nearly as possible, the original intentions of the parties, and the remaining portions shall remain in full force and effect. Company’s failure to enforce any right or provisions in this Agreement will not constitute a waiver of such or any other provision. Company will not be responsible for failures to fulfill any obligations due to causes beyond its control.

എല്ലാ കസ്റ്റം ഓർഡറുകളും രഥം ഫീസ് ഇല്ലാതെ ഓൺ-ഡെലിവറി ഡെലിവറി ഉറപ്പുതരുന്നു, NOON, EST, ഡിസംബർ 21, ഡിസംബർ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ഈ അന്തിമ കാലാവധിക്കുശേഷം എല്ലാ ഓർഡറുകളും RUSH FEE ലും പ്ലാൻ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും FedEx ചാർജിലും കലാശിക്കും.

എല്ലാ വില്പനയും അന്തിമമാണ്! പുനർ വായ്പകൾ നൽകില്ല. ഒഴിവാക്കലില്ല.

നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്തുണ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഇ-മെയിൽ ദയവായി അറിയിക്കുക support@nyecountdown.com or www.NYECountdown.com. നന്ദി! പുതുവത്സരാശംസകൾ!

*** ഡിസ്ക്കൌണ്ട് അലർട്ട് ***

നിങ്ങളുടെ NYE കൌണ്ട്ഡൗൺ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുക നടപടിയെടുക്കുക this New Year’s Eve – and send to us so we can feature you and your venue on our website and social media.

ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക: http://bit.ly/ClientUpload

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!