വില്പനയ്ക്ക്!

യൂണിവേഴ്സൽ ലോഗോ

$199.00 $99.00

യൂണിവേഴ്സൽ ലോഗോയിൽ ഡിജെ വീഡിയോ ആമുഖം. ഒരു ക്ലാസിക്, ഐക്കൺ വിനോദം നിങ്ങളുടെ ഡിജെ നാമവും ഇഷ്ടാനുസൃത പാഠവുമൊത്ത് വീണ്ടും ഭാവനയിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഈ ഡിജെ വീഡിയോ അവരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുകയാണ്. തുടക്കത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സെറ്റിലെ ഡിജെ ആമുഖം, രാത്രിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യഭാഗത്ത് വെച്ച് വലതു ഭാഗത്തേക്ക് വെക്കുകയോ ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡിജെ ഡ്രോപ്പുകളും ഡിജെ വീഡിയോകളും പോലെ ഇത് കസ്റ്റമൈസ്ഡ്, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള, ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ വീഡിയോ ആണ്. ഒരു കസ്റ്റമ ബോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീക്ക് മാത്രം $ 50- നുള്ള വീഡിയോയിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു.

ശേഖരം തീർന്നു പോയി

കേരളമല്ലെന്ന്: യൂണിവേഴ്സൽ വർഗ്ഗം:

വിവരണം

യൂണിവേഴ്സൽ ലോഗോയിൽ ഡിജെ വീഡിയോ ആമുഖം. ഒരു ക്ലാസിക്, ഐക്കൺ വിനോദം നിങ്ങളുടെ ഡിജെ നാമവും ഇഷ്ടാനുസൃത പാഠവുമൊത്ത് വീണ്ടും ഭാവനയിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഈ ഡിജെ വീഡിയോ അവരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുകയാണ്. തുടക്കത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സെറ്റിലെ ഡിജെ ആമുഖം, രാത്രിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യഭാഗത്ത് വെച്ച് വലതു ഭാഗത്തേക്ക് വെക്കുകയോ ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡിജെ ഡ്രോപ്പുകളും ഡിജെ വീഡിയോകളും പോലെ ഇത് കസ്റ്റമൈസ്ഡ്, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള, ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ വീഡിയോ ആണ്. ഒരു കസ്റ്റമ ബോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീക്ക് മാത്രം $ 50 എന്നതിനായി വീഡിയോയിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!