ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോകുക

വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശകർ

മിക്ക വെബ്‌സൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർമാരെയും പോലെ, NYECountdown, llc, (“NYECOUNTDOWN, LLC”), വെബ് ബ്ര rowsers സറുകളും സെർവറുകളും സാധാരണയായി ലഭ്യമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാത്ത വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു, ബ്ര browser സർ തരം, ഭാഷാ മുൻ‌ഗണന, റഫറിംഗ് സൈറ്റ്, ഓരോ സന്ദർശക അഭ്യർത്ഥനയുടെ തീയതിയും സമയവും. വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാത്ത വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ LLC- യുടെ ഉദ്ദേശ്യം NYECOUNTDOWN, LLC- ന്റെ സന്ദർശകരായ NYECOUNTDOWN അതിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നത് നന്നായി മനസിലാക്കുക എന്നതാണ്. കാലാകാലങ്ങളിൽ, NYECOUNTDOWN, LLC അതിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗത്തിലെ പ്രവണതകളെക്കുറിച്ച് ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിലൂടെ വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാത്ത വിവരങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ പുറത്തുവിടാം, ഉദാ. ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്കും വേർഡ്പ്രസ്സ്.കോം ബ്ലോഗുകളിൽ അഭിപ്രായമിടുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്കുമായി ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ (ഐപി) വിലാസങ്ങൾ പോലുള്ള വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാൻ സാധ്യതയുള്ള വിവരങ്ങളും NYECOUNTDOWN, LLC ശേഖരിക്കുന്നു. NYECOUNTDOWN, എൽ‌എൽ‌സി ഉപയോക്താവ്, കമൻറർ ഐപി വിലാസങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന അതേ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ അത് വെളിപ്പെടുത്തുകയും വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയുന്ന വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ബ്ലോഗ് കമന്റർ ഐപി വിലാസങ്ങളും ഇമെയിൽ വിലാസങ്ങളും കാണുകയും ബ്ലോഗിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതൊഴിച്ചാൽ. അഭിപ്രായം ശേഷിക്കുന്നു.

വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക

വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയുന്ന വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് NYECOUNTDOWN, LLC- യുമായി ചില സന്ദർശകർ, NYECOUNTDOWN, LLC എന്നിവയുമായി സംവദിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. NYECOUNTDOWN, LLC ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അളവും തരവും ആശയവിനിമയത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. വ്യക്തികൾക്കോ ​​സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ ​​NYECOUNTDOWN, LLC എന്നിവയുമായി ഇടപാടുകളിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും, ആ ഇടപാടുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ വ്യക്തിഗതവും സാമ്പത്തികവുമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അധിക വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ LLC ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും, NYECOUNTDOWN, LLC അത്തരം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് NYECOUNTDOWN, LLC യുമായുള്ള സന്ദർശകന്റെ ആശയവിനിമയത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിന് ആവശ്യമായതോ ഉചിതമായതോ ആയ വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ്. NYECOUNTDOWN, എൽ‌എൽ‌സി ചുവടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതല്ലാതെ വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയുന്ന വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. വെബ്‌സൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ തടഞ്ഞേക്കാമെന്ന മുന്നറിയിപ്പിനൊപ്പം സന്ദർശകരെ വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും നിരസിക്കാൻ കഴിയും. ഓപ്പറേറ്റർ‌ വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെ അന്തർ‌ദ്ദേശീയ വ്യാപ്തി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം രാജ്യത്തിൻറെ സ്വകാര്യതാ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അത്തരം വിവരങ്ങൾ‌ക്ക് മതിയായ പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ കുറവാണെന്ന് കരുതുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ വ്യക്തികൾ‌ ഉൾപ്പെടെ, നിങ്ങൾ‌ താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള വ്യക്തികൾ‌ക്ക് വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ‌ ദൃശ്യമാകാം. ഈ സ്വകാര്യതാ നയം ബാധകമായ പ്രാദേശിക നിയമങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കരുത്. നിങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, ഇത് അപര്യാപ്തമായ ഡാറ്റ പരിരക്ഷണം ഉണ്ടെന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ കണക്കാക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യക്തികളുടെ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും അത്തരം ഡാറ്റയുടെ സ്വതന്ത്ര ചലനത്തെക്കുറിച്ചും വ്യക്തികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഡയറക്റ്റീവ് 95 / 46 / EC, 24 ഒക്ടോബർ 1995 (“EU സ്വകാര്യത നിർദ്ദേശം”) നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രാദേശിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്. വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾക്ക് പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്, അതുവഴി ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളതുപോലുള്ള വിവരങ്ങളുടെ പൊതുവായ ഉപയോഗത്തിനും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള കൈമാറ്റത്തിനും / അല്ലെങ്കിൽ സംഭരണത്തിനും സമ്മതിക്കുന്നു.

വരിക്കാരുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ

തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ വരിക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, പക്ഷേ ആവശ്യമില്ല, അത് അവരുടെ അക്ക with ണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. നിലവിൽ, ഞങ്ങളുടെ സബ്‌സ്‌ക്രൈബർ നെറ്റ്‌വർക്ക്, നിങ്ങളുടെ “വിളിപ്പേര്”, നിങ്ങൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നഗരം എന്നിവയിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ വിവരങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വിവര ഫോം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ അത് നൽകരുത്.

കുട്ടികളുടെ സ്വകാര്യത

കുട്ടികളുടെ സ്വകാര്യത, പ്രത്യേകിച്ച് 13 ന് കീഴിലുള്ളവരെ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് NYECOUNTDOWN, LLC പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. NYECOUNTDOWN പോലെ, കുട്ടികളുമായോ കുട്ടികളുടെ ഓൺലൈൻ ബ്ര rows സിംഗുമായും താൽപ്പര്യങ്ങളുമായും സജീവമായി ഇടപെടാൻ മാതാപിതാക്കളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും LLC പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. NYECOUNTDOWN, LLC പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരിൽ നിന്ന് മന intention പൂർവ്വം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ, NYECOUNTDOWN, LLC അതിന്റെ സൈറ്റ് കുട്ടികളെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നില്ല.

നോൺ-ഓപ്പറേറ്റർ വെബ് സൈറ്റുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ

സൈറ്റിൽ മറ്റ് വെബ്‌സൈറ്റുകളിലേക്കോ ലൊക്കേഷനുകളിലേക്കോ ലിങ്കുകൾ ഉൾപ്പെടാം, അവയിൽ ചിലത് NYECOUNTDOWN, LLC അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചേക്കാം, മറ്റുള്ളവ മൂന്നാം കക്ഷികൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ലിങ്കുകൾ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം മാത്രമാണ്. മറ്റ് സൈറ്റുകളിലെ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്തിട്ടില്ല. മറ്റേതെങ്കിലും സൈറ്റുകളുടെ ഉള്ളടക്കത്തിനോ മറ്റ് സൈറ്റുകൾ വഴി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളല്ല. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ മറ്റ് വെബ്‌സൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ സ്വകാര്യതാ നയം അവലോകനം ചെയ്യാൻ NYECOUNTDOWN, LLC നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

ക്രെഡിറ്റ് വിവരങ്ങൾ

ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി ക്രെഡിറ്റ് സേവന ദാതാവായി NYECOUNTDOWN, LLC ഒരു പേപാൽ, Inc. ഉപയോഗിക്കുന്നു. NYECOUNTDOWN, LLC അതിന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വാങ്ങുന്നതിനോ പരിപാലിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റ് വിവരങ്ങൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭരിക്കില്ല. അതുപോലെ, ക്രെഡിറ്റ് വിവരങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തവും NYECOUNTDOWN, LLC നിരാകരിക്കുന്നു.

സംഗ്രഹിത സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്

NYECOUNTDOWN, LLC അതിന്റെ ഉപയോക്തൃ അടിത്തറയിൽ നിന്ന് അജ്ഞാതമാക്കിയ വിവരങ്ങൾ നേടുന്നതിന് Google Analytics ഉപയോഗിക്കുന്നു, കൂടാതെ വെബ്‌സൈറ്റുകളിലേക്കുള്ള സന്ദർശകരുടെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ ശേഖരിക്കാം. NYECOUNTDOWN, LLC ഈ വിവരങ്ങൾ പൊതുവായി പ്രദർശിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകാം. എന്നിരുന്നാലും, ചുവടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതല്ലാതെ വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയുന്ന വിവരങ്ങൾ NYECOUNTDOWN, LLC വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ചില വ്യക്തികളുടെ സംരക്ഷണം

NYECOUNTDOWN, LLC അതിന്റെ ജീവനക്കാർ‌ക്കും കരാറുകാർ‌ക്കും അനുബന്ധ ഓർ‌ഗനൈസേഷനുകൾ‌ക്കും മാത്രമായി വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാനും വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാനും കഴിയുന്ന വിവരങ്ങൾ‌ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു:
Information എൽ‌എൽ‌സിയുടെ താൽ‌പ്പര്യാർ‌ത്ഥം NYECOUNTDOWN ൽ‌ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ‌ NYECOUNTDOWN, LLC ൻറെ വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ‌ ലഭ്യമായ സേവനങ്ങൾ‌ നൽ‌കുന്നതിനോ ആ വിവരങ്ങൾ‌ അറിയേണ്ടതുണ്ട്.
• അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അവരിൽ ചില ജീവനക്കാർ, കരാറുകാർ, അനുബന്ധ ഓർഗനൈസേഷനുകൾ എന്നിവ നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യാം; എൽ‌എൽ‌സിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റുകളായ NYECOUNTDOWN ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, അത്തരം വിവരങ്ങൾ അവർക്ക് കൈമാറാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. NYECOUNTDOWN, LLC വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാനും വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാനും സാധ്യതയുള്ള വിവരങ്ങൾ ആർക്കും വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. മുകളിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ, അതിന്റെ ജീവനക്കാർ, കരാറുകാർ, അഫിലിയേറ്റഡ് ഓർഗനൈസേഷനുകൾ എന്നിവ കൂടാതെ, എൽ‌എൽ‌സി വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാനും വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാനും സാധ്യതയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഒരു സബ്പോയ, കോടതി ഉത്തരവ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സർക്കാർ അഭ്യർത്ഥനകൾക്ക് മറുപടിയായി മാത്രമേ വെളിപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ NYECOUNTDOWN, എൽ‌എൽ‌സി വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ NYECOUNTDOWN, LLC, മൂന്നാം കക്ഷികൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ സ്വത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവകാശങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് വെളിപ്പെടുത്തൽ ന്യായമായും ആവശ്യമാണെന്ന വിശ്വാസം. നിങ്ങൾ ഒരു NYECOUNTDOWN, LLC വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉപയോക്താവാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം, NYECOUNTDOWN, LLC നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പുതിയ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് പറയാനോ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്‌ബാക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാലികമാക്കി നിലനിർത്താനോ എൽ‌എൽ‌സി ഇടയ്ക്കിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ അയച്ചേക്കാം. NYECOUNTDOWN, LLC, ഞങ്ങളുടെ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം. ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ഞങ്ങൾ പ്രാഥമികമായി ഞങ്ങളുടെ വിവിധ ഉൽപ്പന്ന ബ്ലോഗുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇമെയിൽ കുറഞ്ഞത് നിലനിർത്താൻ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അഭ്യർത്ഥന അയച്ചാൽ (ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പിന്തുണാ ഇമെയിൽ വഴിയോ ഞങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം വഴിയോ), നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന വ്യക്തമാക്കുന്നതിനോ പ്രതികരിക്കുന്നതിനോ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനോ മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയുന്നതും വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയുന്നതുമായ വിവരങ്ങളുടെ അനധികൃത പ്രവേശനം, ഉപയോഗം, മാറ്റം വരുത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ നശീകരണം എന്നിവയിൽ നിന്ന് പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും NYECOUNTDOWN, LLC എടുക്കുന്നു.

കുക്കികളും അഭ്യർത്ഥനകളും ട്രാക്കുചെയ്യരുത്

ഒരു സന്ദർശകന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു വെബ്‌സൈറ്റ് സംഭരിക്കുന്നതും സന്ദർശകൻ മടങ്ങിയെത്തുമ്പോഴെല്ലാം സന്ദർശകന്റെ ബ്രൗസർ വെബ്‌സൈറ്റിന് നൽകുന്ന വിവരങ്ങളുടെ ഒരു സ്ട്രിംഗാണ് കുക്കി. NYECOUNTDOWN, LLC സന്ദർശകരെ തിരിച്ചറിയാനും ട്രാക്കുചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നതിന് കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അവരുടെ NYECOUNTDOWN ഉപയോഗം, LLC വെബ്സൈറ്റ്, അവരുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് ആക്‌സസ് മുൻഗണനകൾ. NYECOUNTDOWN, അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ‌ കുക്കികൾ‌ സ്ഥാപിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യമില്ലാത്ത എൽ‌എൽ‌സി സന്ദർ‌ശകർ‌ അവരുടെ ബ്ര rowsers സറുകൾ‌ കുക്കികൾ‌ നിരസിക്കുന്നതിന്‌ സജ്ജമാക്കണം NYECOUNTDOWN, LLC അഭ്യർത്ഥനകളെ ലഘൂകരിക്കില്ല / മാനിക്കുകയില്ല.
ബിസിനസ് കൈമാറ്റങ്ങൾ
NYECOUNTDOWN, LLC, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും ഗണ്യമായി നേടിയെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ NYECOUNTDOWN, LLC ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുകയോ പാപ്പരത്തത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയോ ചെയ്താൽ, ഉപയോക്തൃ വിവരങ്ങൾ ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതോ സ്വായത്തമാക്കിയതോ ആയ ആസ്തികളിലൊന്നാണ്. അത്തരം കൈമാറ്റങ്ങൾ‌ ഉണ്ടായേക്കാമെന്നും NYECOUNTDOWN, LLC ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏതൊരാൾ‌ക്കും ഈ നയത്തിൽ‌ വ്യക്തമാക്കിയ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ‌ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരാമെന്നും നിങ്ങൾ‌ സമ്മതിക്കുന്നു.

പരസ്യങ്ങൾ

ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും വെബ്‌സൈറ്റിൽ‌ ദൃശ്യമാകുന്ന പരസ്യങ്ങൾ‌ കുക്കികൾ‌ സജ്ജമാക്കിയേക്കാവുന്ന പരസ്യ പങ്കാളികൾ‌ ഉപയോക്താക്കൾ‌ക്ക് കൈമാറാം. നിങ്ങളെയോ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെയോ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സമാഹരിക്കുന്നതിന് ഒരു ഓൺലൈൻ പരസ്യം അയയ്ക്കുമ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ തിരിച്ചറിയാൻ ഈ കുക്കികൾ പരസ്യ സെർവറിനെ അനുവദിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ടാർഗെറ്റുചെയ്‌ത പരസ്യങ്ങൾ കൈമാറാൻ ഈ വിവരങ്ങൾ പരസ്യ നെറ്റ്‌വർക്കുകളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഈ സ്വകാര്യതാ നയം NYECOUNTDOWN, LLC ന്റെ കുക്കികളുടെ ഉപയോഗം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും പരസ്യദാതാക്കളുടെ കുക്കികളുടെ ഉപയോഗം ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല.

ഒഴിവാക്കുന്നു

ഇടയ്‌ക്കിടെ, NYECOUNTDOWN, LLC നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് വാർത്താക്കുറിപ്പുകൾ, പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ, ടെക്സ്റ്റുകൾ (എസ്എംഎസ്) സർവേകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഇമെയിൽ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് വഴി നിങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയോ ചെയ്യാം. ഈ ആശയവിനിമയങ്ങളൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഇലക്ട്രോണിക് വാർത്താക്കുറിപ്പുകളിലും പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലും നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം. [email protected] ഏതെങ്കിലും ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നീക്കംചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എൽ‌എൽ‌സിയുടെ സേവനങ്ങളായ NYECOUNTDOWN ൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ നീക്കംചെയ്യണം. വാചകം (എസ്എംഎസ്) ഒഴിവാക്കൽ, “നീക്കംചെയ്യുക” ഉപയോഗിച്ച് മറുപടി നൽകുക.

സ്വകാര്യതാ നയം മാറ്റങ്ങൾ

മിക്ക മാറ്റങ്ങളും നിസ്സാരമായിരിക്കാമെങ്കിലും, NYECOUNTDOWN, LLC അതിന്റെ സ്വകാര്യതാ നയം കാലാകാലങ്ങളിൽ മാറ്റിയേക്കാം, കൂടാതെ NYECOUNTDOWN ൽ, LLC യുടെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരം. NYECOUNTDOWN, LLC അതിന്റെ സ്വകാര്യതാ നയത്തിലെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾക്കായി പതിവായി ഈ പേജ് പരിശോധിക്കാൻ സന്ദർശകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിലെ ഏതെങ്കിലും മാറ്റത്തിന് ശേഷവും നിങ്ങൾ ഈ സൈറ്റിന്റെ തുടർച്ചയായ ഉപയോഗം അത്തരം മാറ്റത്തെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

നിരാകരണങ്ങളും ബാധ്യതയുടെ പരിമിതിയും

എൽ‌എൽ‌സിയുടെ ഉപയോഗനിബന്ധനകളായ NYECOUNTDOWN ൽ കാണുന്ന അതേ നിരാകരണങ്ങളും ബാധ്യതയുടെ പരിമിതികളുമാണ് ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, അവ ബാധകമാകുന്നതിനാലും നിയമം അനുവദിക്കുന്നത്രയും.

ഭരണ നിയമവും എക്സ്ക്ലൂസീവ് വേദിയും

ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതേ ഭരണനിയമവും എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് വേദിയുമാണ്, NYECOUNTDOWN, LLC- ന്റെ ഉപയോഗനിബന്ധനകൾ, ഈ നിബന്ധനകൾ ബാധകമാകുന്നതിനാൽ, നിയമം അനുവദിക്കുന്നത്രയും.

ഞങ്ങള് ആരാണ് - https://nyecountdown.com

0